Validarea rapoartelor studenților reprezentanți

În data de 18.11.2021 a avut loc ședința Biroului de Conducere al LSFETc, în urma căreia s-au validat rapoartele de activitate ale sudenților reprezentanți, atât în Consiliul Facultății cât și în Senatul Universității.

Din 6 rapoarte ale reprezentanților Consiliului Facultății, numai unul a fost invalid, iar din 2 rapoarte ale reprezentanților Senatului Universității, ambele au fost valide.

Pentru a parcuge rapoartele reprezentanților, vă invităm să acceasați următorul link: shorturl.at/rDFOR