Taxe

Plata tuturor taxelor aferente anului universitar 2021-2022, pentru studenții înscriși la ciclurile Licență și Master se va efectua exclusiv ONLINE, pe platforma: student.upt.ro.

Texele anuale de școlarizare

 • Licență: 3600 lei/an
 • Master: 3900 lei/an
 • Doctorat: 4200 lei/an
Termenele limită până la care se pot plăti taxele anuale fără penalizare sunt:
– 05.01.2022 – pentru semestru I
– 18.05.2022 – pentru semestrul II

 

Doar în situații excepționale plata taxelor poate fi efectuată în contul deschis la UniCredit Bank.

 • Benefiriar: Universitatea Politehnica Timișoara
 • Cod FISCAL: 4269282
 • Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060.

*Hotărârea de CA o puteți găsi aici.

În situația plății taxei de școlarizare în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: 

„TXSC, facultatea (se va menționa acronimul facultății), CNP, NUME(se va menționa numele complet al candidatului), SEM …(se va menționa semestrul pentru care se face plata), 21-22, ciclul …(se va menționa, abreviat cliclul de studii: L-licență, M-master).”

Exemplu: „TXSC, AC, 19006060000001, RUSU Adrian, SEM 1, 21-22, L”.

În situația plății în contul UniCredit a sumei aferente penalizării pentru neplata taxei de școlarizare, dovada plății va trebui să conțină următorul text:

„PENTXSC, facultatea (se va menționa acronimul facultății – cum apar scrise la sfârșitul articolului), CNP, NUME(se va menționa numele complet al candidatului), SEM …(se va menționa semestrul pentru care se face plata), 21-22, ciclul …(se va menționa, abreviat cliclul de studii: L-licență, M-master).

Exemplu: ”PENTXSC, AC, 19006060000001, RUSU Adrian, SEM 1, 21-22, L”.

În situația în care un student i-a fost aprobată cererea de reînmatriculare cu condiția achitării unei taxe prealabile (parte din taxa de școlarizare a studentului), dovada plății acestei taxe va trebui să conțină următorul text:

 „PTXSC, facultatea (se va menționa acronimul facultății – cum apar scrise la sfârșitul articolului), CNP, NUME(se va menționa numele complet al candidatului), 21-22, ciclul …(se va menționa, abreviat cliclul de studii: L-licență, M-master)”.

 Exemplu: „PTXSC, AC, 19006060000001, RUSU Adrian, 21-22, L”.

! Taxa prealabilă pentru reînmatriculare poate fi achitată până vineri 15.10.2021.

Alte tipuri de taxe

 • Taxa recuperare lucrare de laborator: 20 lei;
 • Taxa pentru prezentarea a3-a: 60 lei/materie (în cazul nepromovării examenului în primelor două prezentări);
 • Taxa de recontractare examen: 60 lei/materie (în cazul nepromovării unui examen în niciuna dintre prezentări, acesta se poate susține doar următorul an universitar prin recotractare);
 • Taxa recontractare activitate: 60 lei*nr de credite respectiv materiei (în cazul nepromovării activității unei materii (laborator și/sau seminar), acestea se recotractează în următorul an universitar.)

Doar în situații excepționale plata taxelor poate fi efectuată în contul deschis la UniCredit Bank.

 • Benefiriar: Universitatea Politehnica Timișoara
 • Cod FISCAL: 4269282
 • Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061.