Regulamente

Organizarea și desfășurarea procesului de învățământ - Licență

Organizarea și desfășurarea procesului de învățământ - Master

Codul de etică și deontologie
UPT

Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului din UPT

Stabilirea, colectarea și rambursarea taxelor de școlarizare

Acordarea de Burse și ajutoare sociale

Organizarea și funcționarea Complexului de cazare al UPT

Repartizarea locurilor de tabără în cadrul UPT

Îndrumarea studenților în UPT în afara activităților didactice

Alegerea studenților reprezentanți în UPT

Alegerea comitetelor studenţeşti din căminele UPT

și nu, astea nu sunt toate :))