Prelungire termen pentru plata taxei de școlarizare

Termenul de plată al taxei de școlarizare pe semestrul al 2-lea al anului universitar 2021-2022 se prelungește până în data de 26.05.2022.

Plata se poate efectua astfel:
1. Pe platforma student.upt.ro sau
2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank Universitatea Politehnica Timisoara Cod FISCAL: 4269282 Cont IBAN: R020 BACX 0000 0030 1782 5060

Important: În situația plății taxei de școlarizare în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: „TXSC, SEM 2, 21-22, ciclul… (se va menționa, abreviat ciclul de studii: L-licență, M-master), facultatea (se va menționa acronimul facultății) pentru… (se va menționa numele complet al candidatului), CNP…. Exemplu: TXSC, 1, 21-22, L, AC, RUSU Adrian, 1900606000000