Laptopuri pentru studenții UPT – EduUPT

Universitatea Politehnica Timișoara anunță demararea procedurii de selecție a studenților cărora li se va aloca câte un laptop în proiectul POC 2.3.3/2/148345 cu titlul „Facilitarea accesului studenților UPT la educația digitală –EduUPT”.

Calendarul selecției:

ActivitateaTermene
Depunere dosare de candidatură06.01.2022 – 25.01.2022, Online la adresa http://student.upt.ro
Evaluarea dosarelor de către comisiile de evaluare de la nivelul fiecărei facultăți26.01.2022 – 31.01.2022
Evaluarea dosarelor de către comisia de evaluare de la nivelul universității01.02.2022 – 02.02.2022
Afișarea rezultatelor03.02.2022, ora 16:00
Depunere contestațiiDin data de 03.02.2022 ora 16.00, până cel târziu în data de 04.02.2022, ora 16.00. Contestațiile se depun exclusiv la adresa de e-mail eduupt@upt.ro în termenul menționat, sub sancțiunea decăderii.
Soluționare contestații07.02.2022
Afișarea rezultatelor finale08.02.2022
Predarea-primirea laptopurilorÎncepând cu data de 16.02.2022, conform programărilor

Grupul țintă al proiectului îl reprezintă 600 de studenți din Universitatea Politehnica Timișoara, înmatriculați la ciclul de licență sau master, care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale şi burse sociale ocazionale conform ordinului nr. 3.392/2017 și a Regulamentul privind acordarea de burse și ajutoare sociale pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master în Universitatea Politehnica Timișoara, începând cu anul universitar 2017-2018 – HS 235/18.09.2017 și nu au acces la un dispozitiv specific și performant astfel încât, accesul la educație (participarea la activitățile didactice oferite de UPT) să nu fie alterat.

Documentele necesare a fi depuse de solicitanți:

 • Cerere (Anexa 1.2);
 • declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 1.3);
 • formular de înregistrare individuală (Anexa 1.4);
 • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1.5);
 • copie CI;
 • studenții care beneficiază de bursă socială sau bursă socială ocazională în semestrul în care depun cererea vor menționa această situație în Anexa 1.2,
 • studenții care îndeplinesc condițiile pentru acordarea bursei sociale sau bursei sociale ocazionale, dar NU beneficiază de bursă socială vor completa dosarul și cu documentele solicitate în Anexa 1 la Regulamentul privind acordarea de burse și ajutoare sociale pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master în Universitatea Politehnica Timișoara, începand cu anul universitar 2017-2018 (aprobat prin HS nr. 235/18.09.2017).

În semestrul I, an universitar 2021-2022, la alocarea laptopurilor se va ține seama de cerințele privind acordarea burselor sociale și a burselor sociale ocazionale aplicabile în semestrul I (semestru în care este organizată prima competiție). Drept pentru care, lunile de referință pentru pentru determinarea venitului lunar mediu net sunt iulie, august și septembrie 2021, iar venitul mediu net pe membru de familie este de 1.386 lei.

Criteriile de eligibilitate și departajare:

Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:

 • solicitantul are calitatea de student al UPT la ciclul de studii licență sau master (nu si cei reinmatriculati);
 • solicitantul îndeplinește condițiile pentru acordarea bursei sociale sau bursei sociale ocazionale, conform Ordinului nr. 3.392/2017 și Regulamentului privind acordarea de burse și ajutoare sociale pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master în Universitatea Politehnica Timișoara, începand cu anul universitar 2017-2018 – HS 235/18.09.2017;
 • solicitantul nu are acces la un dispozitiv specific și performant pentru a participa la activitățile didactice oferite de UPT.

Dacă pentru alocarea ultimului laptop concurează mai mulți studenți (înscriși în platformă la aceeași dată și oră), se vor aplica, în ordine, următoarele criterii de departajare:

 1. studenții din anul I de la ciclul de studii de licență;
 2. nivelul rezultatelor universitare (apreciate pe baza mediei anuale obținute în anul universitar anterior/mediei de admitere în cazul studenților din anul I), conform situației școlare.

Metodologia, anexele editabile și alte informații utile se găsesc AICI.

Clarificări suplimentare puteti obtine prin email la adresa etcti@upt.ro