Credite

Studiile universitare se organizează în UPT pe programe de studii, în sistemul european de acumulare şi transfer de credite.

Promovarea unei discipline duce la obţinerea tuturor creditelor alocate respectivei discipline. Creditele se obțin doar dacă atât activitarea, cât și examenul disciplinei sunt promovate.

 

Pentru anii neterminali este posibilă trecerea în anul de studiu următor dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

  • la finalul anului I totalizează minim 35 de credite;
  • la finalul anului II totalizează minim 75 de credite însumate din anii I și II (dintre care cel puțin 35 de credite din anul II);
  • la finalul anului III totalizează 120 de credite însumate din anii I-III (dintre care cel puțin 35 de credite din anul III);