Biroul de conducere

Mandatul 2021-2022

Președinte

Vlad VĂTĂU

vlad.vatau@lsfetc.ro

Secretar General

Sandra VLAD

sandra.vlad@lsfetc.ro

Vicepreședinte Externe

Radu BOLOVAN

radu.bolovan@lsfetc.ro

Vicepreședinte Interne

Gabriel CRIȘAN

gabriel.crisan@lsfetc.ro

Vicepreședinte Proiecte

Daniel CIC

daniel.cic@lsfetc.ro.

Coordonator Divertisment

Ruxandra LAZĂR

ruxandra.lazar@lsfetc.ro

Coordonator Fundraising

Ionuț VLĂDAN

ionut.vladan@lsfetc.ro

Coordonator
Imagine

Sorin TALABĂ

sorin.talaba@lsfetc.ro

Coordonator
Relații Publice

Paula ANDREI

paula.andrei@lsfetc.ro

Coordonator Reprezentare

Daniel DRUGEA

daniel.drugea@lsfetc.ro

Coordonator
Resurse Umane

Teodora RICOIU

teodora.ricoiu@lsfetc.ro

Comisia de cenzori

Adelin CĂTANĂ

adelin.catana@lsfetc.ro

Raluca MEDREA

raluca.medrea@lsfetc.ro